Menu


Anunturi Importante

Iulie 2018

Atestate de Studii Complementare - Sosite la DSP Suceava Sesiunea 16.05.2018

Mai 2018

GHID:EXPUNEREA LA RADIAȚII IONIZANTE A FEMEILOR GRAVIDE SAU AFLATE LA VÂRSTA FERTILĂ

Pentru situații medicale legate de diagnosticul și/sau tratamentul problemelor sexuale și reproductive , la solicitarea expresă a minorului în vârstă depeste 16 ani, minorii își pot exprima consimțământul informat în absența părinților sau a reprezentantului legal, în cinformitate cu ART. 661 din LEGEA Nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății.

Rezultate examen 3 mai 2018.

Aprilie 2018

Lista candidaților admiși pentru concursul ce se va organiza în data de 3 mai 2018 la sediul D.S.P.J. Suceava în vederea ocupării postului vacant de asistent medical specialitatea igienă la Compartiment evaluare factori de risc din mediu de viață și muncă.

Saptămâna Europeană a Vaccinării 23-29.04.2018

Rezultate examen 11 aprilie 2018.

În data de 03 mai 2018 ora 10 are loc proba scrisă pentru ocuparea unui post  vacant de asistent medical specialitatea igienă pe durata nedeterminată la Compartiment Evaluare factori de risc din mediu de viață și muncă.Informații și bibliografie.

Martie 2018

Lista candidaților admiși pentru concursul ce se va organiza la sediul D.S.PJ. Suceava în vederea ocupării postului vacant de asistent medical specialitatea igienă la Compartiment supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile.

Ziua Mondială Împotriva Tuberculozei 24 martie 2018

În data de 11 aprilie 2018 ora 10 are loc proba scrisă pentru ocuparea unui post  vacant de asistent medical specialitatea igienă pe durata nedeterminată la Compartiment Supraveghere Epidemiologică și Control boli transmisibile.Informații și bibliografie.


Februarie 2018

Recomandări pentru zilele cu temperaturi scăzute:

În zilele cu temperaturi scăzute, Ministerul Sănătatii recomandă populației să asculte sfatul medicilor, să evite deplasările în spații deschise și expunerea prelungită la frig, să respecte regulile de igienă pentru evitarea îmbolnăvirilor prin viroze respiratorii și să consume alimente bogate în proteine, fructe și legume.

În cazul în care este necesară deplasarea în spații deschise, este recomandată folosirea mijloacelor de protecție adecvate – căciuli, mănuși etc. Trebuie evitată expunerea prelungită a mâinilor și picioarelor la temperaturi scăzute pentru a se feri de degerături. De asemenea, în cazul simptomelor de răceală, trebuie evitată automedicația și este recomandată consultarea medicului.

Specialiștii de sănătate publică din Ministerul Sănătății recomandă ca, persoanele vârstnice, în special cele cu afecțiuni cardiace și respiratorii, să evite deplasările și frecventarea locurilor aglomerate care creează premisele decompensării în condiții de temperaturi scăzute.

În această perioadă, trebuie să se acorde o atenție specială copiilor – aceștia nu trebuie lăsați să aștepte în interiorul autovehiculelor parcate sau să fie transportați pe distanțe lungi în vehicule fără posibilități de climatizare și neechipate corespunzător.

Locuințele și spațiile închise de locuit trebuie să fie încălzite corespunzător și trebuie evitată utilizarea instalațiilor improvizate, care pot duce la intoxicații cu monoxid de carbon.


Efectuare tratamente medicale la domiciliu:

Vă aducem la cunoștința că în urma discuțiilor din cursul zilei de astăzi cu furnizorii de servicii de îngrijiri la domiciliu cât și cu reprezentanții celor doua Servicii de Ambulanță Private din Suceava, am fost informați că aceștia asigură efectuarea unor acte medicale de bază (tratamente injectabile i.m., i.v., perfuzii, pansamente, etc.)  la domiciliul pacienților.

Aceste servicii sunt acordate contra cost, permanent, inclusiv noaptea, duminica și în timpul sărbătorilor legale; o parte din acești furnizori sunt în relații contractuale cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Suceava, lista acestora fiind publicata pe site-ul CJAS Suceava.

Recomandam pacienților să acceseze aceste servicii astfel încat să fie evitate situațiile neplăcute de întrerupere a tratamentului prescris de medic.  Menționăm că serviciile din cadrul Spitalului Județean Suceava cat si Serviciul de Ambulanță Județean Suceava nu au obligația legală de a efectua aceste tratamente recomandate de alti medici.

În atenția colegilor fizioterapeuți:

Vă informăm despre apariția în Monitorul Oficial nr. 129/12.02.2018 a Hotarârii nr. 5 privind procedura de eliberare a autorizației de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut.

Atragem atenția asupra faptului că Autorizațiile de liberă practică eliberate de instituțiile publice autorizate anterior apariției legii își încetează valabilitatea în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României,Partea I,a acestei hotărâri.

Datele de contact ale Colegiului Fizioterapeuților Suceava-Botoșani: Suceava,str. Universității, nr. 13, USV Complexul de natație și kinetoterapie, sala 209/201, email: cfiziosv_bt@yahoo.com; danelciuc_tadeus@yahoo.com,telefon: 0755/318925.


Luna Națională de Prevenire a Cancerului

RECOMANDĂRI GRIPĂ

Ianuarie 2018

Ministerul Sănătăţii face apel pentru vaccinarea antigripală- comunicat de presa.

Săptămâna Europeană de Prevenire a Cancerului de Col Uterin(SEPCCU) 28 ianuarie - 3 februarie 2018 ;

În atenția medicilor care au susținut examen pentru obținerea unor competențe profesionale ;

Octombrie 2017

Noutăţi legislative: Achiziţie produse biocide ;

Regulamentul electoral pentru constituirea legală a primelor organe de conducere ale colegiului fizioterapeuţilor din România ;

Septembrie  2017

Anunţ important: Program Screening Cancer Col Uterin;

Rezultat final concurs din 08 Septembrie 2017;

Selecţie dosare examen pentru promovare în grad profesional imediat superior ;

În data de 4 Octombrie 2017 are loc concursul/examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior ;

August 2017

Rezultat final concurs post fizician ;

Rezultat concurs proba scrisă din data de 25 August 2017;

Rezultat selecţie dosare concurs din 8 Septembrie 2017;

Rezultat selecţie dosare concurs din 25 August 2017;

Rezultat selecţie dosare concurs din 6 Septembrie 2017;

Anunţ pentru ocuparea următoarelor  posturi vacante:

În data de 8 Septembrie 2017 ora 10 are loc concursul pentru ocuparea unui post vacant de Agent DDD la Compartiment Supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile din cadrul DSP Suceava.

În data de 25 August 2017 ora 11 are loc concursul pentru ocuparea unui post vacant de FIZICIAN DEBUTANT la Laborator Igiena Radiaţiilor.

 

URGENT! În atenţia Medicilor de familie :Vă aşteptăm in decursul lunii august la sediul DSP Cam. 214 pentru semnarea noului contract de comodat cu privire la laptop-ul şi imprimanta primite de la DSP în 2008 sau pe care le aţi preluat de la alţi medici de familie.

Iulie 2017

Anunţ pentru ocuparea următorului post vacant:

În data de 6 Septembrie 2017 ora 10 are loc concursul pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical principal specialitatea igiena pe durata nedeterminată la Compartiment evaluare factori de risc din mediu de viaţă şi muncă-PLF Vatra Dornei ;

 

Ziua Mondială de luptă împotriva Hepatitei-28 Iulie 2017-

Invitaţie vaccinare 2017

Luna Naţională a Informării despre Efectele Consumului de Alcool

Iunie 2017

Recomandări în caz de caniculă

Plan de Combatere a Vectorilor 2017

26 iunie 2017 Ziua Mondială împotriva Abuzului şi Consumului Ilicit de Droguri

Lista unităţilor medicale autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere actualizată la data de 07.06.2017

Rezultat final concurs 8.06.2017

Mai 2017

REZULTATUL selecţiei dosarelor depuse de candidaţi pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical debutant specialitatea igienă pe durată nedeterminată  la Compartiment supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile-8 iunie 2017.

Anunţ pentru ocuparea următorului post vacant:

  1. ASISTENT MEDICAL DEBUTANT SPECIALITATEA IGIENĂ PE DURATĂ NEDETERMINATĂ LA COMPARTIMENT SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGICA ŞI CONTROL BOLI TRANSMISIBILE,

Anunţ pentru ocuparea următorului post vacant:

  1. ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SPECIALIATEA IGIENĂ PE DURATĂ NEDETERMINATĂ LA COMPARTIMENT EVALUARE FACTORI DE RISC DIN MEDIU DE VIAŢĂ ŞI MUNCĂ,
  2. INFORMATII DETALIATE ŞI BIBLIOGRAFIE.

Anunţ pentru ocuparea următoarelor posturi  vacante:

  1. ŞEF COMPARTIMENT SUPRAVEGHERE  EPIDEMIOLOGICĂ ŞI CONTROL BOLI TRANSMISIBILE,
  2. MEDIC PRIMAR EPIDEMIOLOGIE LA COMPARTIMENT SUPRAVEGHERE  EPIDEMIOLOGICĂ ŞI CONTROL BOLI TRANSMISIBILE,
  3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI BIBLIOGRAFIE.

Programe naţionale de sănătate publică pentru 2017-2018

Aprilie 2017


Martie 2017

Rezultat proba scrisa concurs 29 martie 2017 - consilier grad profesional superior

Concurs -consilier I superior (medic) la Birou asistenta medicala si programe 26 aprilie 2017

Rezultat selectie dosare concurs consilier grad profesional superior - Compartiment statistică/informatică în sănătate publică 29.03.2017

Februarie 2017

Anunt concurs consilier grad profesional superior - Compartiment statistică/informatică în sănătate publică 29 martie 2017. Anexa - Bibliografie

Ianuarie 2017

Rezultat final concurs post ingrijitoare 16-19 ianuarie 2017

Rezultat proba scrisa post ingrijitoare 16 ianuarie 2017

Rezultat concurs consilier grad profesional superior 10-12.01.2017

Rezultat proba scrisa 10 ianuarie 2017

Rezultat selectie dosare post ingrijitoare

Rezultat selectie dosare concurs - consilier - Compartiment achizitii publice-10.01.2017

Decembrie 2016

Anunt concurs consilier grad profesional superior - Compartiment statistică/informatică în sănătate publică 27.01.2017 - Bibliografie concurs consilier grad profesional superior

Rezultat  final - expert grad profesional debutant superior - Compartiment avize, autorizari

Concurs post ingrijitoare - 16 ianuarie 2017

Rezultat  interviu - expert grad profesional debutant - Compartiment avize, autorizari 21.12.2016

Rezultat  proba scrisa - expert grad profesional debutant - Compartiment avize, autorizari 16.12.2016.

Anunt concurs consilier grad profesional superior - Compartiment achizitii publice 10.01.2017

Bibliografie concurs consilier grad profesionar superior.

Rezultat privind selectia dosarelor concurs expert -Comp.avize/autorizari 16.12.2016

Noiembrie 2016

Anunt concurs: post expert debutant - Comp.avize/autorizari 16 decembrie 2016

Rezultat final concurs asistent medical 7 noiembrie 2016

Rezultat concurs asistent medical - proba scrisa 4 noiembrie 2016

Anunt concurs: sef compartiment supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile si medic primar epidemiolog.

Centralizatorul morbiditatii in cabinetele medicilor de familie pentru anul 2016 - macheta excel. Programele in Fox se vor primi mai tarziu.

Octombrie 2016

Lista candidatilor înscrisi la concursul din 4 noiembrie 2016 asistent medical

Concurs asistent medical generalist

Septembrie 2016

A fost publicat Ordinul ministrului sănătăţii nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 68 din 02.09.2016.

iunie 2015 - Anunt privind certificatele de conformitate UE

Documente necesare pentru recunoasterea diplomelor in UE

iunie 2016 - Informatii utile pentru cei care se deplaseaza la Jocurile Olimpice si Paralimpice din Brazilia, 2016.

mai 2016 INVITATIE - 17 mai este Ziua Mondială de Luptă Împotriva Hipertensiunii Arteriale. Pentru o perioadă de 5 ani, 2013-2018, tema Ligii Internaţionale pentru Hipertensiune (World Hypertension League) este ”Cunoaşteţi-vă valorile presiunii arteriale!” cu obiectivul creşterii gradului de conştientizare privind hipertensiunea arterială în rândul tuturor populaţiilor lumii. În acest an, Ziua Mondială de Luptă Împotriva Hipertensiunii Arteriale este sărbătorită timp de o săptămână, între 17-24 mai. În acest context, Direcţia de Sănătate Publică Suceava va derula incepand cu data de 26 mai 2016 Campania ”Pentru o inimă sănătoasă e timpul să-ţi cunoşti presiunea arterială!” avand ca scop promovarea măsurării presiunii arteriale în rândul populaţiei ca practică preventivă.

mai 2016 - Anunt important Ministerul Sanatatii

martie 2016 - Pe site-ul Ministerului Sănătăţii, este afişat ,,Planul naţional multianual integrat de promovarea sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate”.
În perioada 07 martie/22 aprilie2016, la nivel judeţean, în coordonarea instituţiei, se va desfăşura procesul de consultare a cetăţenilor/organizaţiilor neguvernamentale/instituţiilor publice/asociaţiilor profesionale/etc, care doresc să contribuie la elaborarea documentului final al planului sus menţionat, document care urmează a fi aprobat prin hotarâre a Guvernului.
Instrucţiunile privind organizarea procesului consultativ, formularul de înscriere la consultări sunt afişate de asemenea pe site-ul Ministerului Sănătăţii.
Persoanele fizice şi juridice care doresc să participe la consultări se vor adresa la adresa de e-mail: dspsv@dspsv.ro, tel :0230514557 persoana de contact Aga Zica.


ANUNT 27 februarie 2016

Directia de Sanatate Publica Suceava dezminte informatiile aparute in editia de azi, 27.02.2016, intr-un cotidian sucevean, despre un asa-zis caz suspect de sindrom hemolitic uremic internat la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava. Jurnalistii nu au solicitat informatii la DSP Suceava iar institutia noastra nu a recoltat nicio proba de alimente sau apa fiind vorba despre un caz de "intoxicatie cu substanta necunoscuta" la un copil de 3 ani dintr-o comuna din judet si nu despre o suspiciune de boala diareica grava!
Din informatiile obtinute telefonic de la directorul medical al spitalului din Suceava, starea copilului este buna, probabil se va externa in cursul zilei de luni.
Din pacate, acest ziar intelege sa faca un anume fel de presa, fara verificarea informatiilor, creind o stare nejustificata de panica in randul populatiei.


http://www.obiectivdesuceava.ro/local/un-copil-suspect-de-sindrom-hemolitic-uremic-internat-la-spitalul-judetean-suceava/

Va asiguram de implicarea noastra  responsabila in indeplinirea atributiilor ce ne revin in domeniul sanatatii publice si de colaborarea deosebita cu mass-media suceveana!

Conducerea DSP Suceava

februarie 2016 - Informare gripa sezoniera

februarie 2016 - Ministerul Sanatatii a luat masurile necesare  de prevenire a gripei de sezon

ianuarie 2016 - Declaraţia Biroului Regional OMS pentru Europa referitoare la circulaţia virusului gripal A(H1N1) ca şi virus gripal sezonier

decembrie 2015 - Programe raportare morbiditate 2015 >> urban << si >> rural << .

decembrie 2015 - Incepand cu 4 ianuarie cererile de eliberare a documentelor necesare recunoasterii calificarilor romanesti de asistent medical generalist, de moase si de asistent medical in calitate de membru UE se depun la OAMGMAMR Suceava.

noiembrie 2015 - Ghiduri INSP.

octombrie 2015 - Ghid de organizare si desfasurare a evacuarii din constructii cu destinatia de Unitati sanitare in cazul manifestarii unei situatii de urgenta generata de producerea unui incendiu sau seism

aprilie 2015 - Incepand cu 1 mai 2015 intra in vigoare utilizarea cardului national de sanatate

aprilie 2015 - Va facem cunoscut ca incepant cu 27.04.2015 toti medicii de familie sunt asteptati la sediul DSP in vederea incheierii noilor contracte de vaccinare. Model cerere.

aprilie 2015 - Noua schema de vaccinare care intra in vigoare incepand cu 01.04.2015

aprilie 2015 - modul de implementare a schemei de vaccinare

februarie 2015 - Anunt Ministerul Sanatatii - selectia unui membru in consiliul de administratie al SC Antibiotice SA Iasi

ianuarie 2015 - Comunicat de presa referitor la derularea campaniei de vaccinare scolara a elevilor claselor a VIII - a si a IX - a cu vaccin diftero-tetanic

decembrie 2014 - Proceduri operationale pentru managementul cazului suspect/confirmat cu boala produsa de virusul Ebola

decembrie 2014 - Anunt vaccinuri din cadrul Calendarului national de imunizari

noiembrie 2014 - D.S.P. Suceava va primi in cursul saptamanii viitoare (24 - 28 noiembrie 2014) inca 5610 doze vaccin antigripal (transa a doua). Acestea vor fi distribuite catre personalul medico - sanitar, rezidentilor din unitatile de asistenta sociala si catre medicii de familie.

noiembrie 2014 - INFORMARE PRIVIND EVOLUTIA CAZURILOR DE HEPATITA ACUTA VIRALA DE TIP A IN JUD. SUCEAVA - CAZURI

octombrie 2014 - Procedura de raportare a vaccinarilor de catre medicii de familie

august 2014 - LISTĂ  PERSOANE -CERTIFICATE/ ALTE DOCUMENTE RECUNOAŞTERE DIPLOME ÎN UE PRIMITE LA DSP SUCEAVA ŞI CARE POT FI  RIDICATE  DE TITULARI

august 2014 - LISTĂ MEDICI - ATESTATE DE STUDII COMPLEMENTARE PRIMITE LA DSP SUCEAVA ŞI CARE POT FI  RIDICATE  DE TITULARI

august 2014 - Urgenta de Sanatate Publica - Infectia cu virusul EBOLA

mai 2014Urgenta de sanatate publica de importanta deosebita

mai 2014 - Lista unitatilor medicale autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere actualizata la data de 20.05.2014

decembrie 2013 - Noile programe pentru raportarea anuala a medicilor de familie:  Program pentru URBAN si Program pentru RURAL. Persoana de contact: Birzu Liliana - cam. 216

iulie 2013 - Revenim cu noi precizari privind PROCEDURA de PLATA a MEDICILOR de FAMILIE de catre DSP pentru administrarea vaccinurilor pentru medicii de familie:

-   conform noilor precizari primite de la CNSCBT Bucuresti nu se mai fac plati pentru vaccinari decat pentru luna precedenta.
-   factura si lista vaccinarilor printata din RENV pentru luna precedenta se vor aduce lunar la DSP pana la data de 07 a lunii urmatoare.
-   doar in luna Iulie 2013 se mai fac plati pentru lunile Mai si Iunie.

mai 2013 - Lista unitatilor medicale autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere actualizata la data de 20.05.2013

mai 2013 - ANUNT IMPORTANT IN ATENTIA MEDICILOR DE FAMILIE ->

mai 2013 - In conformitate cu  Ordinul MS 422/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2013/2014, decontarea serviciilor de vaccinare se face pe baza raportului generat de Registrul Electronic National de Vaccinari (RENV).

Precizari privind modalitatea de accesare a RENV precum si vaccinarile in campanile scolare se gasesc postate sip e site-ul www.insp.gov.ro la rubrica Proiecte (in dreapta ecranului RENV:Proceduri RENV.

februarie 2013 - Lista unitatilor medicale autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere actualizata la data de 15.02.2013

ianuarie 2013 - Lista unitatilor medicale autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere actualizata la data de 29.01.2013

octombrie 2012 - Lista unitatilor medicale autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere actualizata la data de 15.10.2012

septembrie 2012 - Spitalul Judetean "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava si Spitalul Municipal Falticeni, prin oficiul, respectiv compartimentul juridic incheie contracte cu furnizorii de servicii medicale care doresc sa participe la subprogramul de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin.

august 2012 - Pentru derularea in conditii optime a activitatii de screening pentru depistartea precoce a  cancerului de col uterin a devenit operationala pagina de web: http://insp.gov.ro/coluterin/

24 - 27 mai 2012 - COLEGIUL MEDICILOR SUCEAVA, COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA, U.M.F. „GR. T. POPA” IAŞI organizeaza „Zilele Medicale ale Sucevei” cu tema: „SĂNĂTATEA VÂRSTNICULUI. ACTUALITĂŢI MEDICALE”

aprilie 2012 - Comitetul de organizare are deosebita onoare de a vă invita să participați la Congresul Internaţional pentru Studenţi şi Tineri Medici - MEDICALIS 201 aflat la ediţia a XIII-a care va avea loc în Cluj-Napoca, în perioada 10-13 Mai 2012. - Colegiul Medicilor din România a creditat congresul cu  24 credite EMC.

februarie 2012 - Incepand cu 1 februarie 2012 pagina de web a Colegiului Medicilor Suceava este - www.cmsv.ro

ianuarie 2012 - Lista unitatilor medicale autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere la data de 23.01.2012

noiembrie 2011  - Lista unitatilor medicale autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere la data de 28.11.2011

august 2011 - ORDIN   Nr. 1234 din  3 august 2011 privind instituirea metodologiei de raportare on-line în Registrul unic de vaccinări.

iulie 2011- S-a incheiat campania „Iubeşte fără riscuri!” desfasurata in colaborare cu Spitalul Judetean si Prefectura Suceava in perioada februarie - iulie 2011

iunie 2011- INFORMATII UTILE SI INTREBARI FRECVENTE DESPRE ANTRAX

iunie 2011- Până în prezent, un număr de 6 unităţi medicale au îndeplinit criteriile pentru a derula programul, gratuit, de fertilizare in vitro şi embriotransfer pe care Ministerul Sănătăţii l-a demarat în primăvara acestui an.

iunie 2011- Noi informatii despre focarul din Germania

iunie 2011 - Informatii despre E. Coli

iunie 2001 - Ordinul MS/MAI nr. 380/ 106/ 2011 privind modificarea art. 1 din anexa nr.1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 267/1253/ 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu-vărste cuprinse între 0 - 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern.

mai 2011 - Lista unitatilor medicale autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere la data de 13.05.2011

aprilie 2011 - Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Suceava anunţă deschiderea celei de-a doua runde de selectare de microproiecte în cadrul proiectului „Creşterea accesului la servicii de prevenţie medicală primară pentru copiii şi adolescenţii din România. Alimentaţia sănătoasă şi activitatea fizică în rândul copiilor şi adolescenţilor din România”, derulat de Ministerul Sănătăţii, Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti, Centrul Regional de Sănătate Publică Sibiu, cu finanţare din partea Guvernului Norvegian.

aprilie 2011 - Lista unităţilor medico-sanitare cu personalitate juridică abilitate să   elibereze certificate medicale pentru copiii cu dizabilităţi

aprilie 2011 - Lista societatilor comercilale abilitate să elibereze certificate medicale pentru copiii cu dizabilităţi

aprilie 2011 - Posturi rămase vacante pe categorii de personal şi, în cazul medicilor, pe specialităţi, pe unităţi sanitare, necesare în vederea redistribuirii personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţile sanitare eligibile a fi reorganizate ca şi cămine pentru persoane vârstnice