Menu


Resurse umane

 

Conducerea DSP Suceava

  • Director Executiv - Ing. Andrei Ianovici
  • Director Exec. Adj. Control si Sanatate Publica - Dr. Zorescu Catalina
  • Director Exec. Adj. Economic - Ec. Bosancu Firuta

 

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii ianuarie 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii februarie 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii martie 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii aprilie 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii mai 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii iunie 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii iulie 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii august 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii septembrie 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii octombrie 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii noiembrie 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii decembrie 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii ianuarie 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii februarie 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii martie 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii aprilie 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii mai 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii iunie 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii iulie 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii august 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii septembrie 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii octombrie 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii noiembrie 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii decembrie 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii ianuarie 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii februarie 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii martie 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii aprilie 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii mai 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii iunie 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii iulie 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii august 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii septembrie 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii octombrie 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii noiembrie 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii decembrie 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii ianuarie 2015

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii februarie 2015

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii martie 2015

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii aprilie 2015

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii mai 2015

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii iunie 2015

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii iulie 2015

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii august 2015

Nota: Unele declaratii de avere au fost scanate in format LANDSCAPE. Pentru vizualizarea acestora in format PORTRET, selectati din meniul VIEW al programului Adobe Reader obtiunea ROTATE CLOCKWISE.

Din browser-ul web alegeti obtiunea ROTATE CLOCKWISE din meniul TOOLS aflat in partea din dreapta sus reprezentat grafic prin doua sageti. (>>).

Declaratii de avere si interese 2010

Declaratii de avere si interese 2011

Declaratii de avere si interese 2012

Declaratii de avere si interese 2013

Declaratii de avere si interese 2014

Declaratii de avere si interese 2015

Declaratii de avere si interese 2016

Model declaratie de avere

Model declaratie interese

Ghid completare delaratii

 

ANUNŢ

In conformitate cu prevederile H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se organizează la sediul  Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Suceava, în data de 29 iunie 2016, ora 10,00, examen de promovare în funcţia de consilier în cadrul Serviciul Administrativ şi Mentenanţă, în baza propunerii şefului de serviciu de promovare într-o funcţie cu un nivel de studii superior ca urmare a absolvirii d-nei Bilan Adina a unei forme de învăţământ superior şi a obţinerii unei diplome de nivel superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea.

Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise stabilită de comisia de examinare.

Bibliografia de examen este cuprinsă în anexa la prezentul anunţ.

DIRECTOR EXECUTIV ,

Ing. ANDREI IANOVICI

ANEXA

Bibliografie:

1. Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă;

2. Legea nr. 82/1991, Legea Contabilităţii, republicată;

3. Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 3512/2008, privind documentele financiar-contabile;

4. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;

5. Legea nr. 54/1994, pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 22/1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspuderea în legătură cu gestionarea bunurilor;

6. Ordonanţa de Urgenţă nr. 146/2002, privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217/23.05.1996.

Anunut concurs achizitii publice

L I S T A privind REZULTATUL selecţiei dosarelor depuse de candidaţi la concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier grad profesional superior la Compartiment achiziţii publice din cadrul DSPJ Suceava:

1. ABUTNĂRIŢI CAMELIA-VIOLETA-dosar admis;

2. CHIHAIA-HANCERIUC PAULA-GABRIELA –dosar respins nu îndeplineşte condiţia de vechime necesară în specialitatea studiilor (în domeniul economic);;

3. VLAD LĂCRIMIOARA –AURELIA-dosar admis.

COMISIA DE CONCURS

Preşedinte: ec.Firuţa Bosancu _______

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul DSP Suceava.