Menu


Documente

Documente necesare privind aprobarea Listei unităţilor de asistenţă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie

Anunt privind certificatele de conformitate UE

Documente necesare pentru recunoasterea diplomelor in UE

Acte necesare in vederea obţinerii Autorizaţei Sanitare:

 • - Dosar tehnic, care va cuprinde: avizul sanitar, daca este cazul. planul dimensionat cu structura interioara, memoriu referitor la dotarile necesare desfa s urarii activitatii;
 • - Dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitara;
 • - Declaratia pe propria raspundere referitoare la asigurarea conformarii la conditiile igienico-sanitare prezentate în documentatie
 • - Declaratia de detinere si manipulare de substante toxice.
 • - Dovada spatiu

pentru descarcare formular click aici

 

Acte necesare in vederea obţinerii Avizului Sanitar:

 • - Planul general de amplasare a obiectivului prezentat la o scara
 • - Planul de amenajare interioara, circuite func t ionale s i modul lor de structurare
 • - Memoriu tehnic
 • - Dovada de achitare a tarifului de avizare sanitara
 • - Studiul de impact asupra starii de sanatate al populatiei
 • - Certificat de urbanism (daca este cazul);

pentru descarcare formular click aici

Pentru obtinerea codului de parafa sunt necesare urmatoarele:

 • - drept libera preactica
 • - adeverinta de la locul de munca

 

Declaratii referitoare la conditii igienico-sanitare

pentru descarcare formular click aici

ACTE NECESARE AUTORIZĂRII UNUI CABINET MEDICAL

 • Cerere de autorizare tip, conf. Ordin MS 1030/2009, anexa 3
 • Declaraţie pe propria răspundere, conf. Ordin MS 1030/2009, anexa 4 b
 • Avizul Colegiului Medicilor , conf. Ordin MS 153/2003
 • Schiţa spaţiului cu dimensiunile şi destinaţia fiecărei încăperi
 • Memoriu tehnic – descrierea spaţiului, utilităţi, circuite, dotare
 • Contract de incinerare deşeuri, conf. Ordin MS 219/2002
 • Lista cu dotări specifice, conf. Ordin MS 153/2003 şi Ordin MS 1301/2007 pentru laboratoarele de analize medical
 • Certificat membru medic + asistent conf. Ordin MS 153/2003
 • buletin probe sterilizare conf. Ordin MS 349/2005 pentru unităţile în care se efectuează sterilizarea instrumentarului medical şi a materialului moale
 • Referat DSP cu vizionarea cabinetului
 • Certificat constatator de la Camera de Comerţ (pentru unităţile organizate ca SC)
 • Actul constitutiv al societăţii comerciale (pentru unităţile organizate ca SC)
 • Certificatul de înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale
 •