Menu


Documente

Documente necesare autorizării prestatorilor de servicii funerare.

Lista prestatorilor de servicii funerare autorizați.

Documente necesare privind aprobarea Listei unităţilor de asistenţă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie.

Anunt privind certificatele de conformitate UE.

Documente necesare pentru recunoasterea diplomelor in UE.

Acte necesare in vederea obţinerii Autorizaţei Sanitare:

 • Dosar tehnic, care va cuprinde: avizul sanitar, daca este cazul. planul dimensionat cu structura interioara, memoriu referitor la dotarile necesare desfa s urarii activitatii;
 • Dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitara;
 • Declaratia pe propria raspundere referitoare la asigurarea conformarii la conditiile igienico-sanitare prezentate în documentatie;
 • Declaratia de detinere si manipulare de substante toxice;
 • Dovada spatiu.

Pentru descărcare cerere autorizaţie click aici.

 

Acte necesare in vederea obţinerii Avizului Sanitar:

 • Planul general de amplasare a obiectivului prezentat la o scara
 • Planul de amenajare interioara, circuite func t ionale s i modul lor de structurare;
 • Memoriu tehnic;
 • Dovada de achitare a tarifului de avizare sanitara;
 • Studiul de impact asupra starii de sanatate al populatiei;
 • Certificat de urbanism (daca este cazul).

Pentru descarcare formular click aici

Pentru obținerea codului de parafă sunt necesare urmatoarele:

 • Copie buletin;
 • Copie Certificat Membru de la Colegiul Medicilor;
 • Copie Diplomă Licenţă;
 • Copie Certificat Medic Specialist;
 • Adeverinţă sau copie Contract prestări servicii de la locul de muncă;
 • Copie act avizare al unităţii de la Colegiul Medicilor pentru privat;
 • Talon statistic de înregistrare medici(click pentru descărcare).

 

Pentru eliberarea unui nou cod de parafă în caz de pierdere sau furt:

 

 • Cerere adresată directorului Direcției de Sănăntate Publică în care se solocită un nou cod de parafă;
 • Dovada unui anunț dat în ziare locale privind pierderea sau furtul parafei;
 • Adeverință de salariat de la angajator;
 • Talon individual completat de medicul care solocită noul cod de parafă;

 

Declaratii referitoare la conditii igienico-sanitare

Pentru descarcare formular click aici.

ACTE NECESARE AUTORIZĂRII UNUI CABINET MEDICAL

 • Cerere de autorizare tip, conf. Ordin MS 1030/2009, anexa 3;
 • Declaraţie pe propria răspundere, conf. Ordin MS 1030/2009, anexa 4 b;
 • Avizul Colegiului Medicilor , conf. Ordin MS 153/2003;
 • Schiţa spaţiului cu dimensiunile şi destinaţia fiecărei încăperi;
 • Memoriu tehnic – descrierea spaţiului, utilităţi, circuite, dotare;
 • Contract de incinerare deşeuri, conf. Ordin MS 219/2002;
 • Lista cu dotări specifice, conf. Ordin MS 153/2003 şi Ordin MS 1301/2007 pentru laboratoarele de analize medical;
 • Certificat membru medic + asistent conf. Ordin MS 153/2003;
 • buletin probe sterilizare conf. Ordin MS 349/2005 pentru unităţile în care se efectuează sterilizarea instrumentarului medical şi a materialului moale;
 • Referat DSP cu vizionarea cabinetului;
 • Certificat constatator de la Camera de Comerţ (pentru unităţile organizate ca SC);
 • Actul constitutiv al societăţii comerciale (pentru unităţile organizate ca SC);
 • Certificatul de înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale.
 •