Menu


Persoane responsabile

DECIZIA nr. 338 
din data de 24.11.2011

       Directorul Executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţene Suceava, dr. Ludovic Abiţei numit prin ORDIN MS Nr.R/2818/15.11.2010;
       Având în vedere referatul întocmit de către d-na Consilier Juridic Jr.Marina-Dana Bălan/ Comp. Juridic, act înregistrat la Nr. 10278/24.11.2011, prin care solicită emiterea unei decizii privind desemnarea persoanelor din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Suceava cu atribuţii şi responsabilităţi conforme prevederilor legale stipulate în LEGEA Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare, în Hotărârea Nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţiile de interes public şi luând în considerare modificările intervenite în STATUL DE FUNCŢII al instituţiei;
       In temeiul prevederilor legale stipulate în LEGEA Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare, în Hotărârea Nr.   123/2002   pentru   aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi în Ordinul MS Nr. 1078/27.07.2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;

In acest sens,
 
Art.1. începând cu data prezentei decizii, conform propunerilor din referatul în speţă aprobat de către conducerea instituţiei, se desemnează persoanele din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Suceava cu atribuţii şi responsabilităţi conforme prevederilor legale stipulate în LEGEA Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare, în Hotărârea Nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, după cum urmează:

INFORMAREA PRESEI:

1. Dr. Ludovic Abiţei- Director Executiv;
2. Dr. Cătălina Zorescu- Director Exec. Adj.S.P..

INFORMAREA PUBLICĂ DIRECTĂ A PERSOANELOR:

- furnizarea pe loc a solicitărilor verbale privind accesul la informaţiile de interes public, care în zilele de joi ale fiecărei luni , în intervalul 8.00-10.00 va primi şi eventualele solicitările scrise,  motivat  de  programul  decalat  al  responsabilului cu răspunsurile scrise:
1. Inspector Adrian Popescu.

INFORMAREA INTERNĂ A PERSONALULUI:

1. Inspector Adrian Popescu.

INFORMAREA INTERINSTITUŢIONALĂ:

- responsabil cu răspunsurile scrise la solicitările privind liberul acces la informaţiile de interes public:

1. Consilier Ing.Cristian Buliga, care potrivit prevederilor legale stipulate în Hotărârea Nr, 123/2002 va avea program săptămânal în care asigură consultanţă la sediul instituţiei după programul de funcţionare al acesteia astfel: în fiecare joi din săptămână-program de 8 ore in intervalul orar: 10,00 - 18,00, respectiv program după programul  ele funcţionare al DSP Judeţeană Suceava; 16,00-18,00- interval în care va primi şi înregistra şi eventualele solicitări verbale.
Art. 2. Cu data prezentei decizii se constituie în cadrul DSP Judeţeană Suceava COMISIA DE ANALIZĂ PRIVIND ÎNCĂLCAREA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC, în următoarea componenţă:
1. Dr. Ludovic Abiţei - Director Executiv - Preşedinte;
2. Dr. Cătălina Zorescu- Director Exec. Adj, S.P. - Membru;
3. Ec. Firuta Bosancu- Director Exec. Adj. Ec. - Membru;
4. Ec. Liliana Gorcea - Şef Serviciu R.U.N.O.S. - Membru;
5. Inspector - Dr. Liliana Ioana Grădinariu - Membru:
6. Consilier - Ec. Gabriela Crihan - Secretar.

Art. 3. începând cu data prezentei decizii se nominalizează PURTĂTORUL DE CUVÂNT al DSP Judeţeană Suceava: Inspector Adrian Popescu.
Art. 4. Cu data prezentei decizii, Decizia DSP Judeţeană Suceava Nr.216/01.06.2009 îşi încetează aplicabilitatea
Art. 5. De ducerea la îndeplinire a prezentei decizii, răspund persoanele nominalizate la Art.1, Art.2 şi Art.3. care se vor conforma dispoziţiilor legale în vigoare.