Telefon 0230-514557|dspsv@dspsv.ro
Statistică2019-06-13T11:06:05+00:00

Pentru obținerea codului de parafă sunt necesare urmatoarele documente:

 • Diploma de licență sau Certificat/Atestat de recunoaștere a studiilor și diploma de studii pentru medicii străini care au studiile echivalate în România;

 • Acte de specialitate, primariat, competențe, supraspecializări, doctorat;

 • Certificat membru Colegiul Medicilor sau Medicilor Dentiști Suceava – însoțit de avizul anual pentru exercitare, valabil pentru anul în curs;

 • Carte de identitate;

 • Documente care atestă schimbarea numelui dacă este cazul (certificat de căsătorie/hotărâre de divorț, etc.);

 • Certificatul de avizare al cabinetului medical eliberat de Colegiul Medicilor sau Medicilor Dentiști Suceava pentru medicii angajați cu contract individual de muncă sau contract prestări servicii;

 • Adeverință de la locul de muncă pentru medicii angajați cu contract individual de muncă sau contract prestări servicii în unitățile sanitare din județ;

 • Talon statistic de înregistrare, care se completează și semnează personal de medicul care solicită codul de parafă.(download).

Atenție: Actele se prezintă în original și se fac copii în prezența persoanei responsabile din cadrul DSP care prelucrează datele.

Pentru eliberarea unui nou cod de parafă în caz de pierdere sau furt:

 • Dovada unui anunț în unul din ziarele locale privind pierderea sau furtul parafei;

 • Diploma de licență sau Certificat/Atestat de recunoaștere a studiilor și diploma de studii pentru medicii străini care au studiile echivalate în România;

 • Certificat medic specialist/primar sau confirmare în grad specialist/primar prin Ordinul Ministrului Sănătății;

 • Certificat membru Colegiul Medicilor sau Medicilor Dentiști Suceava – însoțit de avizul anual pentru exercitare, valabil pentru anul în curs;

 • Buletin/Carte de identitate;

 • Documente care atestă schimbarea numelui dacă este cazul (certificat de căsătorie/hotărâre de divorț, etc.);

 • Certificatul de avizare al cabinetului medical eliberat de Colegiul Medicilor sau Medicilor Dentiști Suceava pentru medicii angajați cu contract individual de muncă sau contract prestări servicii;

 • Adeverință de la locul de muncă pentru medicii angajați cu contract individual de muncă sau contract prestări servicii în unitățile sanitare din județ;

 • Talon statistic de înregistrare, care se completează și semnează personal de medicul care solicită codul de parafă.(download).

Atenție: Actele se prezintă în original și se fac copii în prezența persoanei responsabile din cadrul DSP care prelucrează datele.

Pentru eliberarea unei adeverinte cu codul de parafă :

 • Cerere adresată directorului Direcției de Sănăntate Publică în care se solocită o adeverinta cu codul de parafă(download).

Pentru Medicii de familie:

 • Centralizator lunar – M.S.F. 6041 Cap.2.(download);
 • Formular pentru raportarea sfârșitului de an – MS.60.4.4.A Cap.1 Activitate cabinet medic de familie(download);
 • Formular trimestrial – MS.60.4.2.A Cap.1 Dare de seamă principalii indicatori ai cunoașterii sanătății(download).
Acest site folosește cookies pentru a asigura cea mai bună experiență de utilizare. Accept