Direcția de Sănătate Publică Județeană Suceava intenționează să deconteze din fonduri europene aferente Programului Operațional Infrastructura Mare Sistemul de detectare moleculară în valoare de 749.999,88 lei, sumă ce include TVA.

Atașat veți găsi OMS nr 1108/18.06.2020 privind aprobarea metodologiei de lucru a comisiei de analiza și verificare a necesității și oportunității dotării unităților sanitare publice în procesul de evaluare a cererilor de finanțare care vor fi depuse în cadrul apelului de proiecte pentru “Consolidarea capacității sistemului medical public de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19, Axa prioritara 9 protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea  capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 din cadrul programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020”.