Dosarul de tratament medical în străinătate

 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 50/23.01.2004, privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate

Conform prevederilor ordinului ministrului sănătății nr. 50/23.01.2004, privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate, inițierea de către Direcția de Sănătate Publică Județeană Suceava a procedurii de obținere a aprobării pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate se face numai după ce pacientul a parcurs și epuizat toate nivelele de  asistență medicală din țară și există recomandarea medicului specialist de ultim nivel că pacientul are  nevoie de un tratament care nu poate fi efectuat în România.

Dosarele sunt considerate complete  atunci când conțin toate documentele menționate mai jos:

  1. Cerere din partea bolnavului sau aparținătorului (depusa la Direcția de Sănătate Publică Județeană Suceava);
  2. Documentele medicale ale bolnavului (copie de pe fisa pacientului, bilet de ieșire din spital, analize, etc.) depuse de către pacient sau de către  aparținător (soț/soție, ruda de gradul IV sau reprezentant legal) sau de către bolnav la Direcția de Sănătate Publică Suceava;
  3. Declarația de cosințământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
  4. Procesul verbal  pentru trimitere la tratament medical în străinătate completat de comisia  de specialitate teritoriala* (formularul se ridică de la Direcția de Sănătate Publică Județeană Suceava) ;
  5. Propunerile comisiei teritoriale de specialitate cuprinzând cel puțin 3 clinici unde bolnavul poate efectua tratamentul recomandat, furnizând și datele de contact ale acestora: adresa, telefon, fax ;
  6. Corespondența cu clinica din străinătate (care se efectuează la nivelul direcției de sănătate publică) în care să se precizeze: acceptul clinicii, costul estimativ al tratamentului, modalitatea de plată, numărul de cont al clinicii ;
  7. Declarația pacientului că este informat asupra procedurilor medicale și a riscurilor ce pot apărea.
  8. Adresa de înaintare a Direcției de Sănătate Publică Județeană Suceava către Ministerul Sănătății în vederea aprobării finanțării tratamentului.
  9. Angajamentul scris al bolnavului sau aparținătorului acestuia că în termen de 3 zile de la întoarcerea în ţară va prezenta Direcției de Sănătate Publică Județeană Suceava documentele justificative privind utilizarea sumei aprobate pentru tratamentul în străinătate.

Dosarul complet se trimite de către  Direcția de Sănătate Publică Suceava la Ministerul Sănătății prin curierul direcției sau prin posta.

*Județul Suceava este arondat comisiilor teritoriale din Iași, iar datele de contact ale acestor comisii se pot afla de la Direcția de Sănătate Publică Suceava.

 

Persoane de contact din cadrul DSP Suceava

Consilier Ec. Daniela Marinela Odeh – telefon 0230/514557, email asistmedprograme@dspsv.ro