Directia de Sanatate Publica Suceava este o unitate descentralizata a Ministerului Sanatatii, cu personalitate juridica, care reprezinta autoritatea de sanatate publica la nivelul judetului. Realizeaza politicile si programele nationale de sanatate publica la nivel judetean, monitorizarea starii de sanatate si organizarea statisticii de sanatate, precum si planificarea si derularea investitiilor financiare de la bugetul de stat pentru sectorul de sanatate.

Atributiile Directiei de Sanatate Publica Suceava sunt:

  • aplicarea programului de reforma sanitara;
  • reabilitarea asistentei medicale în teritoriu;
  • introducerea sistemului de asigurari de sanatate;
  • îndruma si controleaza activitatea medico-sanitara din unitatile sanitare si asistenta medicala de urgenta;
  • actioneaza privind asistenta cu medicamente, echipamente si produse tehnico-medicale si pentru utilizarea bazei materiale a asistentei medicale;
  • supravegheaza activitatea din domeniul resurselor umane în sectorul de sanatate;
  • stabileste, finanteaza si executa indicatorii cuprinsi în bugetul de venituri si cheltuieli al Directiei sanitare si pentru unitatile ce se finanteaza din bugetul de stat;
  • încheie contracte pentru furnizarea serviciilor medicale cu unitatile finantate din asigurarile de sanatate;
  • realizeaza dari de seama si analize statistice asupra starii de sanatate a populatiei si indicatorii demografici ai judetului.

Raport activitate 2017

Raport activitate 2016

Raport activitate 2015

Raport activitate 2014

Raport activitate 2013

Raport activitate 2012

Raport activitate 2011