Telefon 0230-514557|dspsv@dspsv.ro

Iulie 2020

Iulie 2020

ANUNT ANGAJARE PERSONAL CONTRACTUAL

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ  având ca obiect KITURI ȘI CONSUMABILE NECESARE PENTRU ANALIZELE EFECTUATE DE SISTEMUL DE DETECTARE MOLECULARĂ.

REZULTATE INTERVIU 13.07.2020.

 

Anunț privind rezultatele selecției dosarelor depuse electronic pentru angajarea, fără concurs, pe perioada starii de alertă, pentru 2 posturi de statisticieni medicali debutanţi la Compartimentul supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile.

Anunț privind rezultatele selecției dosarelor depuse electronic pentru angajarea, fără concurs, pe perioada starii de alertă, pentru postul de inspector de specialitate debutant (domeniul informatică/calculatoare) la Compartimentul supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile.

Anunț privind rezultatele selecției dosarelor depuse electronic pentru angajarea, fără concurs, pe perioada stării de alertă, pentru 2 posturi de asistent medical/asistent medical debutant.

 

ANUNȚ SELECȚIE DOSARE 08.07.2020

 

Direcţia de Sănătate Publică Județeană Suceava, în baza Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, angajează fără concurs, pe durată determinată, pe perioada stării de alertă (cu încetarea de drept  a contractului individual de muncă în cel mult  30 zile de la încetarea stării de alertă), următoarele categorii de personal contractual:

  • 1 post de asistent medical specialitatea igienă/medicină generală la Compartiment de supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile;
  • 1 post de asistent medical debutant specialitatea igienă/medicină generală la Compartiment de supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile;
  • 2 posturi de statistician medical debutant la Compartiment de supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile cu rol de operator calculator bază de date;
  • 1 post de inspector de specialitate debutant- domeniul informatică/calculatoare la Compartiment de supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile;

 

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Suceava, în baza Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi in temeiul anexei nr.1 la Ordinul Ministrului Sănătății nr. 569/06.04.2020 pentru repartizarea numărului maxim de posturi prevăzut la pct. I1 din anexa nr. 2 la HG nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sanatatii, cu modificările și completarile ulterioare, angajează fără concurs, pe durată determinată, pe perioada stării de alertă (cu încetarea de drept  a contractului individual de muncă în cel mult 30 zile de la încetarea stării de alertă),

  • 2 posturi de medic specialist/primar epidemiologie la Compartiment de supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile;

 

Anexa 2;

Anexa 3;

Anexa 4;

Anexa 5;

Anexa 6;

2020-07-30T13:46:43+03:00
Acest site folosește cookies pentru a asigura cea mai bună experiență de utilizare. Accept