Telefon 0230-514557|dspsv@dspsv.ro

Liste elevi și personal didactic

/Liste elevi și personal didactic
Liste elevi și personal didactic2020-05-18T15:56:44+03:00

Listele cu elevii si personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic din unităţile de invatamant din judeţul Suceava care participa la desfasurarea activitatilor deinvatamant in perioada pregătirii elevilor (2-12.06.2020) si in perioada desfăşurării examenelor de evaluare naţionala si bacalaureat, primita de la Inspectoratul Şcolar JudeţeanSuceava.

In conformitate cu OMEC/OMS nr.4220/769 din 08.05.2020 este necesar sa necomunicaţi listele cu cadrele medicale desemnate (medic sau asistent medical) pentru acordarea asistentei medicale in aceste perioade, pentru fiecare unitate de invatamant din teritoriul dvs.

In localităţile unde nu exista reţea de medicina şcolara va rugam sa colaboraţi cu personalul cabinetelor medicale individuale ale medicilor de familie in vederea acordării asistentei medicale in fiecare unitate de invatamant. In acest sens am contactat si ColegiulMedicilor Suceava.

Va rugam sa verificaţi întreaga lista pentru identificarea tuturor unităţilor de invatamant din teritoriul dvs.

Aşteptam răspunsul dvs pana miercuri 20.05.2020 pentru a fi comunicatInspectoratului Şcolar Judeţean Suceava.

Anexam OME/OMS nr.4220/769 din 8.05.2020 pentru informaţiile privind modul deasigurare al asistentei medicale de către personalul medical.

 

 ARHIVĂ DOCUMENTE DE DOWNLOADAT

Parola pentru arhivă va fi comunicată pe email

Acest site folosește cookies pentru a asigura cea mai bună experiență de utilizare. Accept