Rezultat selecție dosare anunț angajare fără concurs din data de 04.05.2020

Calendarul de reluare a selecției asistenților medicali comunitari/mediatori sanitari -Runda 3 – Proiect :“ Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”- cod: SMIS 122607

 

     Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Suceava în baza anexei nr.1 la Ordinul Ministrului Sănătății nr. 569/06.04.2020 pentru repartizarea numărului maxim de posturi prevăzut la pct. I1 din anexa nr. 2 la HG nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sanatatii, cu modificările și completarile ulterioare, raportat la art. 3 alin. 1 din OUG nr. 40/2020 privind întărirea capacităţii administrative a sistemului sanitar, angajează fără concurs, pe durată determinată, pe perioada situaţei de urgenţă (pe o perioadă de maxim 6 luni, cu încetarea de drept  a contractului individual de muncă la 45 zile de la încetarea stării de urgență), următoarele categorii de personal contractual:

  • 2 posturi de medic specialist/primar epidemiologie la Compartiment de supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile;
  • 2 posturi de asistent medical principal specialitatea laborator la Laborator diagnostic şi investigare în sănătate public-Diagnostic microbiologic pentru activitatea de efectuare a testelor de diagnostic molecular Real Time PCR  ;
  • 2 posturi de statistician medical debutant la Compartiment de supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile cu rol de operator calculator bază de date;
  • 1 post de inspector de specialitate debutant-specialiate informatică la Compartiment de supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile;
  1. Anunț Angajare detaliat;

  2. Cerere Înscriere Angajare.